Välkommen till vår bilskrot i Röjeråsen

Roland Petterssons bilskrot i Röjeråsen

På våran skrot i Röjeråsen kan du skrota din bil om så önskas, du kan även köpa begagnade reservdelar till din bil, vi har gott om reservdelar i våra lager.

Våra öppettider:

måndag-torsdag kl. 8-16.00
Fredag kl. 8-13.00

Telefon: 0248-210 00

Så här går det till när du vill skrota din bil

När Du kommer med Din bil skall Du ha med Dig registreringsbevis samt legitimation. Om Du inte står som ägare av bilen, måste registreringsbeviset vara undertecknat av ägaren, eller så ska Du ha med Dig en fullmakt av innehavaren på att Du har tillåtelse att skrota fordonet. 

När Du lämnar in bilen hos oss ombesörjer vi att den blir skrotad och avförd ur Centrala Bilregistret. Vi ser också till att Din bil tas omhand och återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt, D.v.s att vi:

  • Tömmer den på alla miljöfarliga komponenter och vätskor som olja, bränsle osv.
  • Demonterar bilen och sorterar upp olika material till återvinning.
  • Pressar ihop den och ombesörjer att den körs av godkänd transportör till en fragmentering där den så småningom blir till ny plåt.

 

 


Copyright © 2001 Roland Pettersson Bil AB 

Senast uppdaterad: 2011-01-27